• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Notkojudden

Vägbeskrivning

Notkojudden är ett naturreservat som ligger i Örebro län, närmare bestämt i kommunen Lindesberg. Reservatet skapades den 1 november 2010 och förvaltas av Lindesbergs kommun.

Notkojudden är en smal udde som sträcker sig ut i Ölsjön norr om Ramsberg och området består av en hög och tydlig rullstensås. På åsen växer gammal tall- och granskog, vilket gör att reservatet har stora naturvärden knutna till den äldre barrskogen.

Syftet med att skapa reservatet är att bevara de geologiska värdena och naturvärdena som finns i området. Notkojudden är en relativt liten reservat med en landyta på 5 hektar och hela området utgörs av 5 hektar skog.

För att skydda området och dess värden är det viktigt att besökare följer de regler och riktlinjer som gäller i naturreservatet. På Lindesbergs kommuns webbsida finns mer information om Notkojudden och dess betydelse för den lokala naturen och geologin.