• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nöttja Ryaskogs domänreservat

Vägbeskrivning

Nöttja Ryaskogs domänreservat är ett naturreservat beläget i Kronobergs Län, som förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Reservatet skapades den 8 januari 1997 och täcker en yta på 2 hektar, varav 1 hektar utgörs av skog. I området finns också anordningar som information och parkering.

Reservatet ligger i Ljungby kommun och är en barrblandskog med en ålder på cirka 110 år. Här finns även en del döda träd som bidrar till att skapa en varierande miljö. Området har ett historiskt värde då det tros ha växt upp på tidigare bränd ljungbetesmark, vilket var vanligt i området förr. Denna typ av skog kallades ryatallskog och reservatet är en rest av denna typ av skog i Sunnerbo.

Nöttja Ryaskogs domänreservat är en viktig del av Kronobergs Läns naturarv och är en plats som är väl värd att besöka för den som är intresserad av natur och historia. Besökare kan parkera bilen och ta sig en promenad genom skogen samtidigt som de lär sig mer om områdets historia och ekologi.

Information
Parkering