• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nöttja Urskogs domänreservat

Vägbeskrivning

Nöttja Urskogs domänreservat, beläget i Ljungby kommun och Kronobergs län, är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Reservatet skapades den 8 januari 1997 och har en landyta på 4 hektar, vilket helt består av skog. Området är av stor betydelse för den flora och fauna som kräver en sådan miljö för att överleva och frodas.

Nöttja urskog innehåller träd som är upp mot 300 år gamla, tillsammans med stubbar och död ved. Skogen är en gammal barrblandskog som sluttar brant mot omgivningen och har ett högt naturvärde. Det finns också en liten orkidé som växer i reservatet, nämligen knärot.

Reservatet erbjuder informativa anordningar, men dess huvudsakliga syfte är att skydda och bevara den unika skogen och dess invånare. Nöttja Urskogs domänreservat har varit skyddat sedan 1960 och fortsätter att vara en viktig del av Kronobergs län.