• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nöttja bokskogs domänreservat

Vägbeskrivning

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och har en parkering och informationsanordningar för besökare. Nöttja bokskog är ett viktigt skyddat område för att bevara den gamla ädellövskogen och dess biologiska mångfald. Reservatet är en plats för att uppleva naturen och dess historia. Det är ett populärt utflyktsmål för lokalbefolkningen och besökare som vill upptäcka Sveriges rika naturarv.

Information
Parkering