• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nygårdsvulkanens kalkbarrskog

Vägbeskrivning

Naturreservatet Nygårdsvulkanens kalkbarrskog är beläget i Hallsberg kommun i Örebro län. Det är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 12 november 2007. Naturreservatet har en total yta på 55 hektar, varav 52 hektar utgörs av skog.

I naturreservatet finns en frodig lund med växter som vårärt och trolldruva, vilka är sällsynta i barrskog. Dessa arter trivs i skogen på grund av den kalkrika berggrunden som bildades under en turbulent tid i jordens historia då det fanns aktiva vulkaner i trakten.

För att underlätta besök för turister och naturälskare finns det anordningar som information och parkering i naturreservatet. Besökare kan lära sig mer om områdets geologi och flora och fauna genom informationsskyltar som finns utplacerade i området.

Nygårdsvulkanens kalkbarrskog är ett viktigt naturområde som bidrar till att bevara och skydda den biologiska mångfalden i Örebro län. Det är ett utmärkt resmål för de som söker efter en naturskön och avkopplande upplevelse i en unik och historisk miljö.