• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nynäs

Vägbeskrivning

Nynäs naturreservat är en viktig del av den svenska naturen och ligger i Jönköpings län. Reservatet ligger i kommunen Aneby och omfattar en yta på 26 hektar. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län och skapades år 2009.

Naturreservatet består av 24 hektar skog och 2 hektar annan yta. Området är kuperat med bergknallar och branter. En betande skog har präglat området under en lång tid, vilket har gjort det till en viktig livsmiljö för ovanliga marksvampar och insekter.

För besökare finns det information och parkering tillgängligt på platsen. Reservatet är ett viktigt område för att upprätthålla den biologiska mångfalden i regionen.

Information
Parkering