• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Offerstenen

Vägbeskrivning

Naturreservatet Offerstenen ligger i Västra Götalands Län och sträcker över kommunerna Falköping, Skara och Skövde. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 5:e januari 2018. Naturreservatet omfattar 32 hektar landyta, varav 29 hektar utgörs av skog.

Namnet på naturreservatet kommer från en offersten som finns i östra delen av området. Detta flyttblock har traditionellt använts som offerplats och det sägs finnas äldre mynt i en spricka i stenen. Riksantikvarieämbetet har klassat Offerstenen som en "Övrig kulturhistorisk lämning".

Naturreservatet ansluter till det stora naturreservatet Sydbillingens platå sydväst om Skövde och förstärker därmed naturvärdena i detta "vildmarksområde". Skogarna i Offerstenen kännetecknas av att de växer på magra marker och omfattar allt från fuktiga sumpskogar till torra skogsmarker.

I markvegetationen finns vanliga arter som blåbär, lingon, odon, tuvull och stjärnstarr. Dessutom finns det "rödlistade" arter, det vill säga arter som riskerar att dö ut, såsom granticka, ullticka och orange taggsvamp.

Naturreservatet erbjuder information och parkeringsmöjligheter till besökare. Med Offerstenen som en kulturhistorisk länk och dess biologiska mångfald är detta naturreservat en spännande upplevelse för alla naturälskare.

Information
Parkering