• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Oldklumpen

Vägbeskrivning

Oldklumpen är ett naturreservat beläget i Krokom kommun i Jämtlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Jämtlands län och skapades den 20 april 2017. Det omfattar en landyta på 238 hektar, varav 95 hektar är skog.

Naturreservatet är ett populärt utflyktsmål tack vare sitt varierade landskap och många möjligheter till aktiviteter. Här kan besökare vandra i den 200 hektar stora naturskogen av gran och fjällbjörk eller ta en promenad i Trädgården, den sydvästra branten där det växer sällsynta växter som alm, kransrams och liljekonvalj.

För att hjälpa besökare att lära sig mer om reservatet och dess flora och fauna finns informationsskyltar på plats. Oldklumpen är också ett viktigt område för forskning och bevarande av biologisk mångfald.

Naturreservatet är ett skyddat område och det är därför viktigt att besökare följer de regler som gäller. Det är till exempel inte tillåtet att bryta grenar, plocka blommor eller ta med sig något från området. Genom att respektera naturen och dess invånare kan vi tillsammans bevara Oldklumpens unika miljö för framtida generationer att uppleva.