• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Olkosröjningen

Vägbeskrivning

Naturreservatet Olkosröjningen är beläget i Ludvika kommun i Dalarnas län och har en storlek på 57 hektar. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 27 juli 2006. Området består av 36 hektar skog och har en mångfald av arter tack vare det varierade landskapet som innefattar våtmark, sumpskog och granskog som påverkas av källor.

Trots att Olkosröjningen är relativt litet, är det en viktig plats för både växter och djur. I området finns exempelvis orkidéer, mossor och lavar, samt flera fågelarter som tretåig hackspett och kungsfiskare. Även större däggdjur som älg, rådjur och grävlingar har setts i området.

Naturreservatet är också en viktig plats för vattenkvaliteten i området då det fungerar som en buffertzon för att minska näringsläckage. Olkosröjningen är alltså en värdefull plats för både natur och människor och ett exempel på vikten av att skydda och bevara våra naturområden.