• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Olles Hage

Vägbeskrivning

Olles Hage är ett naturreservat som ligger i Örebro kommun, i Örebro län. Reservatet är en del av den vackra urskogsmiljön och är förvaltat av Örebro kommun. Det skapades den 22 april 1998 och är 9 hektar stort, vilket består av både landyta och skog.

Reservatet är känt för sin rika blandskog och talrika fågelarter. Området består av äldre slåtter- och betesmarker som har lämnats för igenväxning och fri utveckling under mer än 50 år. Idag har skogen åldrats på ett mycket gynnsamt sätt för alla de växt- och djurarter som behöver gamla träd och död ved.

Du kan hitta mer information om Olles Hage på Örebro kommuns webbplats och Naturkartan. Det är ett populärt resmål för naturälskare och är väl värt ett besök.