• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Område vid Jugaren

Vägbeskrivning

Område vid Jugaren är ett 28 hektar stort naturreservat beläget i kommunen Mora i Dalarnas län. Reservatet består av 11 hektar landyta, 17 hektar vatten samt 8 hektar skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 22/10/1961.

Inom naturreservatet finns flera anordningar för besökare, såsom badplats, dass, information och parkering. Området vid Jugaren är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkning och turister, tack vare den vackra naturen och möjligheten att bada och fiska i sjön.

Naturreservatet är en viktig del av Dalarnas län och hjälper till att bevara områdets biologiska mångfald. Här finns en mängd olika växt- och djurarter som trivs i den varierande miljön. Tack vare naturreservatet kan dessa arter skyddas och bevaras för framtida generationer att uppleva och njuta av.

Badplats
Dass
Information
Parkering