• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Onslunda sten

Vägbeskrivning

Onslunda sten är ett naturreservat beläget i Tomelilla kommun i Skåne län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 9:e januari 2016. Naturreservatet täcker en yta på 115 hektar, varav 109 hektar består av skog.

Reservatet är beläget på Onslunda bys gamla utmark, som tidigare användes som gemensam betesmark. Idag är området skogsklätt med främst bokskog. En unik egenskap är utbredningen av flerstammig, knotig bok som saknar motsvarighet i Sverige och utgör ett levande kulturminne. Det är en rest av den skogstyp som tidigare präglade stora delar av Skånes mitt.

I reservatet finns även en anordning för information om området. Onslunda sten är ett vackert och unikt naturreservat som är väl värt ett besök för den som vill uppleva en bit av Skånes skogshistoria.