• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Onsö

Vägbeskrivning

Naturreservatet har en total storlek på 812 hektar, varav 294 hektar är landyta och 517 hektar är vatten. Av landytan består 218 hektar av skog. Ön är relativt kuperad i jämförelse med andra öar i Vänern och på öns västra och norra sida finns det många små öar och skär.

Naturen på Onsö är varierad och det finns flera olika naturtyper på ön. De åldriga barrskogarna dominerar på ön och centralt på ön finns det stora partier med en varierad skog av bondeskogstyp, där det finns en gammal generation träd som består av spärrgreniga granar, grovgreniga tallar, knotiga ekar samt mer eller mindre svampangripna aspar, björkar och klibbalar. Död ved av många olika trädslag och i många olika nedbrytningsstadier förekommer rikligt.

Höga naturvärden finns också i öns lövskogar, till exempel i de ek-hasselskogar som finns på öns södra del. De är äldre betesmarker som vuxit igen till en varierad lövskog. Äldre, vidkroniga ekar förekommer allmänt i dessa skogar och i områdets norra del finns även ett par gamla hamlade lindar.

Det finns även information att tillgå i naturreservatet. De natursköna omgivningarna och den varierade naturen gör Onsö till ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och besökare från andra delar av landet.

Information