• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Örasjöbäcken-Storsvedjan

Vägbeskrivning

I Örasjöbäcken lever den hotade flodpärlmusslan, vilket var ett av huvudskälen till att området blev skyddat som naturreservat. I skogen finns också den sällsynta långskägglaven. För besökare finns det anordningar som information, parkering och rastplatser.

Örasjöbäcken-Storsvedjan är ett vackert och viktigt område för att bevara den biologiska mångfalden i trakten. Reservatet bjuder på fantastiska naturscenerier och är en plats där besökare kan ta del av den rika naturen och dess fascinerande djur- och växtliv.

Information
Parkering
Rastplats