• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Örbackens kalkkärr

Vägbeskrivning

Örbackens kalkkärr är ett fantastiskt naturreservat som ligger i Mjölby kommun i Östergötlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län, skapades redan den 29:e februari 1980 och är 10 hektar stort. Det består av 10 hektar landyta och 5 hektar skog.

I naturreservatet finns flera anordningar som underlättar besökarens upplevelse av området, såsom informationstavlor, parkering, vindskydd och rastplatser. Men det är främst naturen som lockar besökare till Örbackens kalkkärr.

Kärret i Örbacken är troligen den mest typiska översilningsmyren i Östergötland och det kalkhaltiga vattnet ger upphov till en mycket rik flora. Här växer många ovanliga och vackra orkidéer, som den rosa majvivan, kärrknipprot, blodnycklar, vaxnycklar och ängsnycklar i olika färgvarianter. En fascinerande orkidé som man kan hitta här är flugblomster, som med sina insektslika blommor lockar till sig stekelhanar som pollinerar blomman.

Men det är inte bara orkidéer som växer i kalkkärret. Här finns även svarthö, som normalt sett bara finns i fjällen. På sommaren dominerar orkidéerna i kalkkärret, men på våren är det den sällsynta fjällväxten svarthö som pryder området.

Örbackens kalkkärr är också värdefullt ur ett internationellt perspektiv och har därför utsetts till Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk över värdefull natur inom EU. Genom det kristallklara vattnet i kärret ser man att botten är täckt av vita kalkutfällningar från det kalkrika vattnet. Det är en upplevelse för alla sinnen att besöka Örbackens kalkkärr och ta del av dess rika flora och fauna.