• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ormberget

Vägbeskrivning

Ormberget är ett naturreservat beläget i Åsele kommun, Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 5 april 2019. Med en total landyta på 162 hektar består reservatet av 145 hektar skog.

Skogen på Ormberget är grov och högväxt, vilket kan tillskrivas den näringsrika berggrunden. Reservatet ligger i en sydvästsluttning med en mängd fina naturskogar. Här finns gott om gamla träd och död ved som visar på att skogen har stått orörd under lång tid.

Ormberget är också hem åt flera sällsynta arter, som ostticka och rynkskinn som trivs på den döda veden. Här kan man också hitta liten hornflikmossa, en ovanlig art som bara trivs i gammal granskog med hög och jämn luftfuktighet.

Ormberget är en viktig del av Västerbottens län och en plats där naturen får ta plats. Reservatet är en vacker plats för besökare att utforska och uppleva den unika naturen.