• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ormberget-Hertsölandet

Vägbeskrivning

Reservatet inkluderar stora delar av Hertsölandet och en del av friluftsområdet Ormberget. Besökare kan enkelt ta bussen från Luleå centrum för att utforska vandringsleder med information, eldplatser och vindskydd. Fiskeentusiaster kan fiska i Hertsöträsket med fiskekort.

Skogarna och myrarna i Ormberget-Hertsölandet är viktiga för många arter som behöver gammal skog och skyddad natur för att överleva. Besökare kan hitta flera sällsynta vedsvampar och lavar som till exempel ostticka, lappticka lunglav och aspgelelav. På myrarna växer bland annat gräsull och finnmyrten.

För den fågelintresserade ger markerna möjlighet att möta skogens fåglar ofta sedda är större hackspett, spillkråka, gråspett och mindre hackspett. På myrarna häckar våtmarksfåglar som smålom och gluttsnäppa.

Ormberget-Hertsölandet erbjuder en lugn och fridfull vandring i skogsmarkerna. Många besökare söker sig hit både sommar och vinter för att uppleva fisket i Hertsöträsket och utforska den skyddade naturen.