• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ormo

Vägbeskrivning

Ormo är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 22 juni 2018 och ligger i kommunen Kungälv i Västra Götalands Län. Västkuststiftelsen förvaltar reservatet som har en storlek på 25 hektar och består av enbart landyta, varav 15 hektar är skog.

Ormo naturområde är beläget mellan skogsklädda kullar och öppen hagmark och innehåller en delad bäckravin. Området har flera olika markslag som ger det en omväxlande karaktär och gör det till ett perfekt utflyktsmål nära Kungälv.

Naturreservatets värden är främst knutna till friluftslivet och upplevelsevärdet. En kombination av ädellövskog, betesmark, det rinnande vattnet och utsikten över Nordre älv gör Ormo till en mycket tilltalande plats att besöka.

Äldre ädellövträd och död ved av ädellöv är de främsta naturvärdena i området. Ek och bok dominerar skogen, men det finns även fina hasselbuketter på vissa ställen. Skogen är delvis betad och under våren kan man njuta av blåsippor och vårärt.

Bäcken som rinner genom reservatet går från väster till öster genom en djup bäckravin som kläs med örtrik skogsmark i dess nedre del. En nordlig gren av bäcken börjar som uträtat dike i väster men övergår sedan i en fin bäckravin med små fall strax innan den går ihop med Ormbäcken. Forsärlan kan man ibland få se flyga tätt över vattnet och i bäcken leker havsöring.

För att ta sig in i Ormo finns det två huvudsakliga alternativ. En parkering kommer att anläggas nära Ormo gård och därifrån ska en markerad stig som tar besökare ut i markerna anläggas. Det finns även möjlighet att ta sig in i området via stigsystemet norrifrån. Genom att lägga till Ormo till det befintliga naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgång förstärks natur- och upplevelsevärdena i hela den skyddade älvdalen.