• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ormsjökullen

Vägbeskrivning

Ormsjökullen är ett naturreservat som ligger i kommunen Åsele i Västerbottens län. Det skapades av Länsstyrelsen i Västerbottens län den 16 oktober 2009 och består av en landyta på 144 hektar. Av dessa 144 hektar utgör 114 hektar skog, med sluttningar främst åt sydväst och sydöst.

Reservatet utgörs av de högsta delarna av Ormsjökullen och Snödberget. En liten bäck rinner mellan bergen och genom ett ravinområde, och den sluttande skogen mot söder är talldominerad med nästan full skiktning. Här finns även inslag av gran, björk, asp och lite sälg. Det finns gott om tallar runt 300 år på de brantaste delarna av syd- och sydvästbranterna.

Det är Länsstyrelsen i Västerbottens län som förvaltar naturreservatet Ormsjökullen. Den totala storleken på reservatet är 144 hektar och det är ett viktigt område för att bevara den biologiska mångfalden i området. Reservatet är också ett populärt utflyktsmål för naturintresserade och vandrare som vill uppleva den vackra naturen och den unika skogsmiljön.