• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Örsbråten

Vägbeskrivning

Örsbråten är ett vackert naturreservat beläget i Alingsås, Västra Götalands Län. Det förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 28 oktober 2002. Reservatet täcker en yta av 13 hektar, varav 7 hektar utgörs av skog.

Gården Örsbråten är belägen i det kuperade och sjörika sprickdalslandskapet runt Alingsås och ligger i sluttningen ner mot sjön Örens strand. Namnet Örsbråten härstammar från sjön Ören som gården ligger invid och efterleden "bråte" som betyder fälld skog.

Örsbråten har en lång historia och omnämns första gången i skriftliga källor som ett kronotorp i jordeboken 1602. På området finns många välbevarade spår efter gamla tiders markanvändning, som stenmurar, odlingsrösen, öppna diken och åkerholmar. Bebyggelsen vid Örsbråten har ett stort kulturhistoriskt värde på grund av dess gamla och välbevarade uthus, vilket ger besökare en möjlighet att föreställa sig hur livet på en gård såg ut för länge sedan.

Örsbråten är ett viktigt naturreservat som bidrar till att bevara det kuperade och sjörika sprickdalslandskapet runt Alingsås. Det är en populär destination för besökare som vill ta del av naturen och uppleva historiens vingslag.