• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Osby offerlund

Vägbeskrivning

Osby offerlund – ett naturreservat beläget i Kronobergs län, Alvesta kommun. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och har varit skyddat sedan 1960, medan det blev ett naturreservat år 1965. Osby offerlund täcker en yta av 2 hektar och består av 2 hektar landyta samt 1 hektar skog.

Reservatet utgörs av ett stycke betesmark som är bevuxen med flera ekar, apel, ask, fågelbär, hagtorn och nyponrosor. Området är fridlyst och hemvist för många organismer, inklusive svampar, lavar, fåglar och insekter. De gamla ekarna som växer i reservatet anses vara av högt biologiskt värde, särskilt de 15 fristående ekarna vars stammar är grövre än 1 meter i diameter.

Inom naturreservatet finns information och parkering, men inga fornlämningar har hittats på platsen. Det är okänt varför området har fått sitt namn. Osby offerlund ligger en halvmil norr om Skatelövsfjordens fornlämningsområde, som är tecken på mycket tidig bosättning.

Lunden ger landskapet en idyllisk karaktär och vid byvägen mellan Huseby och Törnåkra växer en ståtlig ek som också är fridlyst. För att bevara reservatets biologiska värden måste de gamla ekarna stå fritt och solbelysta, vilket är viktigt för många organismer som är beroende av ekarnas vida trädkronor för att leva och trivas.

Osby offerlund är en vacker och viktig del av Kronobergs län och är ett fantastiskt resmål för besökare som vill uppleva naturens skönhet och biologiska mångfald.

Information
Parkering