• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Osby skansar

Vägbeskrivning

Osby skansar är ett vackert naturreservat beläget på en höjd mellan Helge å och Osbysjön i kommunen Osby i Skåne län. Detta lilla reservat är en historisk plats som skapades den 28 december 1928 och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län.

Reservatet är 6 hektar stort och består av 6 hektar landyta med skog. Här finner du omarkerade stigar som tar dig till den gamla försvarsanläggningen Sibbarps skans från 1600-talet. De äldsta bokarna i reservatet har börjat nå en respektabel ålder och på de gamla trädens bark kan du hitta sällsynta lavar som bokkantlav och stiftklotterlav.

För att underlätta besöken finns det parkering vid hembygdsgården Stavhultsgården intill. Här finns också information om reservatet och dess historia.

Osby skansar är en unik plats som är väl värd ett besök för att uppleva naturens skönhet och en bit av historien.