• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Oset och Rynningeviken

Vägbeskrivning

En pärla i Örebro kommun är naturreservatet Oset och Rynningeviken. Det är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Örebro kommun och skapades den 14:e april 2010. Området är stort och sträcker sig över 744 hektar med 519 hektar landyta och 225 hektar vatten.

Oset och Rynningeviken var tidigare ett område för soptipp och industri, men efter många år av restaurering har det blivit ett område med stora naturvärden. I Rynningeviken norr om Svartån finns beteshagar, strandskogar, strandängar och grunda vassvikar. Söder om Svartån möts du av Osets fågelrika våtmarker.

Naturreservatet är ett viktigt område för fågellivet och här finns flera skyddade arter. Det är också ett populärt område för friluftsliv, med möjlighet till vandring, cykling och fiske.

Vill du veta mer om Oset och Rynningeviken kan du besöka Örebro kommuns webbplats eller Naturkartan. Som besökare uppmuntras du också att ta ansvar och hjälpa till att bevara områdets naturvärden genom att följa de regler och riktlinjer som finns.