• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ösjöbol

Vägbeskrivning

Ösjöbol är ett naturreservat beläget i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Naturreservatet är 67 hektar stort och består av 63 hektar landyta och 4 hektar vatten. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 9 oktober 2009.

Reservatet består av en varierande natur med skog, myr och sjö. Här kan man se upp mot 200 år gamla tallar, häckande lärkfalk och kärrväxande orkidéer. Ösjöbol har även vidsträckta gungflyn, tallmossar och sumpskog med både tall, gran och björk. Kärrarna bjuder dessutom på en rik flora av orkidéer.

Under 1800-talet sänktes vattennivån i sjöarna Ösjön och Norrsjön, vilket ledde till uppkomsten av områden med gungfly när sjöarna sedan fick växa igen. Skogen består till största delen av gamla grovgreniga tallar med platta kronor. I våtmarken finns tallar som är mellan 150 och 200 år gamla, och i skogarna finns också ganska mycket död och multnande ved.

Reservatets omväxlande natur gör att Ösjöbol har ett rikt fågelliv. Här finns gott om både tjäder och orre. I området häckar trana och lärkfalk och under flyttningen syns blå kärrhök.

Ösjöbol är ett vackert och unikt naturreservat som bjuder på en stor biologisk mångfald. Det är ett utmärkt resmål för den som vill uppleva naturen på nära håll och njuta av dess skönhet.