• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ösjöskogen

Vägbeskrivning

Ösjöskogen är ett naturreservat beläget i Årjängs kommun i Värmlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län, skapades den 28 december 2018 och är 95 hektar stort. Av dessa är 84 hektar landyta och 11 hektar vatten.

En stor del av reservatet består av skog, närmare bestämt 70 hektar. Skogen i Ösjöskogen har en tydlig brandprägel med god förekomst av brandljud, brandstubbar och stora aspar. Strukturer som död ved, gamla träd och åldersvariation bidrar till att området är värdefullt från ett naturvårdsperspektiv.

Ösjöskogen är hem för många naturvårdsintressanta arter och är ett viktigt område för skydd av biologisk mångfald. Reservatet är öppet för besökare som vill uppleva den vackra naturen och de unika egenskaperna hos skogen.