• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Östen

Vägbeskrivning

Östen är ett naturreservat beläget i Mariestad, Skövde och Töreboda kommuner i Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 19 december 1994. Det sträcker sig över en yta av 1397 hektar, varav 878 hektar är landyta, 518 hektar är vatten och 56 hektar är skog.

Sjön Östen, som är en av landets mest värdefulla fågelsjöar, är en viktig rastlokal för gäss, svanar, änder och vadare under deras flyttning. Fjällgås är en av de många arterna av gäss som besöker sjön, och under ett par veckor då isen släpper rastar mycket gäss i sjön. Sjön och dess omgivningar är också en viktig rastplats för många vadarfåglar, både vid höst- och vårsträcken. Här finns också ovanliga häckande fågelarter som dubbelbeckasin, småfläckig sumphöna, gräshoppsångare, kornknarr och näktergal.

Östens vattennivå har sänkts flera gånger vilket, i kombination med långvarig tillförsel av näringsämnen, har lett till igenväxning av sjön. För att motverka detta har en stor del av Östens strandängar hävdats och skötts med bete och slåtter. Hävden håller strandängarna öppna och gynnar många fågelarter.

Östen är en grund lerslättssjö med näringsrikt vatten och riklig vegetation. Runt större delen av sjön finns ett bälte med säv och bladvass som in mot land övergår i högvuxna gräs- och starrmarker. Genom sjön rinner de båda åarna Tidan och Ösan.

Följande anordningar finns i naturreservatet: Fågeltorn, Information och Parkering. Bästa tiden för ett besök vid Östen är mars-april, före och under islossningen. Fågellivet kan studeras från bland annat fågeltornen och fågelplattformen, som nås från parkeringsplatsen vid Logården.