• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ostmossen

Vägbeskrivning

På Ombergs östra sluttning i kommunen Vadstena ligger naturreservatet Ostmossen. Det är ett naturreservat som består av 33 hektar landyta, varav 18 hektar är skog. Reservatet skapades den 4 juli 1996 och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Ostmossen är känt för sin rika fjärilsfauna och sitt kalkkärr. Här finns en mosaik av naturtyper från torra betesmarker och kalktorrängar till blöta kalkkärr, kalkfuktängar och sumpskogar. Det som präglar dem alla är den höga kalkhalten i marken, som inlandsisen förde med sig upp på berget.

Sex kalkkärr finns i reservatet, varav Ostmossen är det biologiskt mest värdefulla. Flora och fauna är rik med totalt tio orkidéarter och en mängd andra kalkgynnade växter. Vid en inventering 1995 noterades totalt 229 kärlväxtarter. Reservatet är också en av svenska fastlandets förnämsta lokaler för storfjärilar med nästan en tredjedel av alla storfjärilsarter i Sverige.

Ostmossens förträfflighet som kalkkärr beror dels på förekomsten av långsamt växande "margranarna" och dels på den rika förekomsten av sällsynta växter. Sankt Pers nycklar, älväxing, axag, majviva, rosettjungfrulin, tätört och näbbstarr är några av de rara växter som finns här. Svinrotens gula blommor är ett vanligt syn i reservatets hagmarker.

På våren blommar gullvivorna vackert i hagmarkerna och Ostmossen är ett kärt besök för den som vill njuta av deras prakt. En bevingad och vacker vän som också gillar gullvivorna är den sällsynta och hotade gullvivefjärilen.

Reservatet har två anordningar, information och parkering. Ostmossen är en unik plats med en rik flora och fauna som är väl värd ett besök.

Information
Parkering