• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Oxeklev

Vägbeskrivning

Oxeklev är ett naturreservat beläget i Vänersborgs kommun i Västra Götalands Län. Naturreservatet, som förvaltas av Västkuststiftelsen, skapades den 1 maj 2015 och har en storlek på 46 hektar. Av denna yta utgör 45 hektar landyta och 32 hektar är täckta av skog.

Den opåverkade barrskogen i Oxeklev har fått utvecklas fritt under lång tid och har karaktären av gammelskog med mer än hundraåriga tallar och senvuxna ekar i branterna. Här finns arter som är knutna till orörda skogsmiljöer som grantaggsvamp, liten spiklav, tjäder och spillkråka.

I dalgångarna finns små myrmarker och några myrgölar. Alldeles vid vägen finns också en bergsbrant med en äldre källa där rutlungmossa och andra mer krävande växtarter förekommer.

För att besöka Oxeklevs naturreservat finns en parkering tillgänglig för besökare. Reservatet är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och ger möjlighet till naturupplevelser för framtida generationer.