• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Oxfjället

Vägbeskrivning

Oxfjället är ett naturreservat beläget i Dorotea kommun, Västerbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 7 mars 1988. Reservatet är 3021 hektar stort, varav 2927 hektar utgörs av landyta och 93 hektar av vatten. Skog täcker 1828 hektar av området.

Oxfjället är ett lågfjällsområde med branta sluttningar och en platå på toppen. Det finns flera småsjöar och myrar i sänkorna och högst upp på topparna finns små kala fjällhedar. Området är dominerat av urskogsartade granskogar med viss inslag av björk. I utkanterna finns också grovvuxen tall inblandad i granskogen.

I naturreservatet finns en anordning för information, men förutom det är området orört av mänsklig påverkan.