• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Päivävuoma

Vägbeskrivning

Päivävuoma är ett naturreservat beläget i Gällivare kommun i Norrbottens län. Naturreservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län, skapades den 27:e juni 2003 och sträcker sig över en yta på 2758 hektar. Av detta utgör 2686 hektar landyta medan 72 hektar är vatten. Inom reservatet finns även 624 hektar skog.

Päivävuoma är ett populärt område för friluftsliv och naturupplevelser. Här finns flera vandringsleder som tar besökare genom den vackra naturen och visar upp reservatets rika biologiska mångfald. Här finns bland annat många olika fågelarter och flera olika sorters växter och träd.

Naturreservatet är också en viktig plats för bevarandet av den samiska kulturen och traditionerna, då området har varit en viktig plats för samisk bosättning sedan länge.

Päivävuoma är ett viktigt skyddsområde för att bevara och skydda den unika och värdefulla naturen och kulturarvet i regionen. Genom att skydda detta område kan både framtida generationer och naturen själv fortsätta att njuta av allt det som Päivävuoma har att erbjuda.