• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Pannkakan

Vägbeskrivning

Pannkakan är ett naturreservat beläget i kommunen Forshaga i Värmlands Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 13 april 1983. Naturreservatet täcker en yta av 115 hektar, varav 73 hektar är landyta, 41 hektar utgör vatten och 41 hektar är skog.

Pannkakan är ett unikt delta med en stor artrikedom. För ungefär 200 år sedan bildades det när Klarälven skapade ett låglänt deltaområde vid utloppet till sjön Lusten. Deltat består av lätteroderad svämsand som byggs på efterhand, främst vid höst- och vårflod. Med tiden har området fått karaktären av en ö och numera löper älven i två fåror runt Pannkakan.

Inne på ön kan man se rester av de gamla älvfåror som tidigare genomkorsat deltat. Den näringsrika jorden och goda tillgången på vatten gjorde att Pannkakan snabbt kom att växa igen av främst gråal, hägg och olika videarter. Den idag dominerande gråalskogen har aldrig avverkats och kan därför betraktas som urskogsartad.

Reservatet bildades för att låta en urskogslik lövskogsvegetation utvecklas fritt i ett levande delta. Naturreservatet är en del av ett större område som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Pannkakan är en viktig plats för många olika arter, inklusive rödlistade insekter, mossor och lavar.

Besökare kan utforska det vackra landskapet genom att vandra längs de många stigarna som leder genom reservatet. Det finns också möjlighet att fiska och paddla i vattnet som omger Pannkakan. Naturreservatet är en plats där besökare kan uppleva naturens skönhet och mångfald på nära håll.