• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Parkudden

Vägbeskrivning

Parkudden är ett naturreservat beläget i Lidköping, Västra Götalands Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 15 februari 1989. Reservatet sträcker sig över en yta på 98 hektar, varav 66 hektar utgörs av landyta, 31 hektar av vatten och 37 hektar av skog.

Naturreservatets centrala delar består av en lång rygg som är ungefär en och en halv kilometer lång och upp till tio meter hög. Udden är täckt av skog, medan de östra delarna av reservatet består av ett pastoralt beteslandskap.

Parkudden är en mindre känd syster till det mer omtalade Hindens rev i söder. Båda naturformationerna har skapats av samma arkitekt - den mäktiga inlandsisen. Parkudden och Hindens rev ingår i den mellansvenska israndzonen, ett landskap som formades för cirka 10 000 år sedan under inlandsisens avsmältning.

Inom naturreservatet finns det anordningar som informationstavlor och parkeringsplatser för besökare att ta del av. Parkudden är en vacker plats för naturälskare att utforska och uppleva naturens storslagenhet.