• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Pauliströmsåns nedre dalgång

Vägbeskrivning

Pauliströmsåns nedre dalgång är ett naturreservat som ligger i Hultsfred kommun i Kalmar län. Skapat den 28 juli 2022, täcker reservatet en yta på 174 hektar, bestående av 135 hektar land och 38 hektar vatten. Skogsområdet inom reservatet upptar 114 hektar, vilket bidrar till dess rika och varierade ekosystem. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Naturreservatet Pauliströmsåns nedre dalgång är en plats med stor naturrikedom och skönhet. Den omfattande skogen erbjuder en viktig livsmiljö för en mängd olika växt- och djurarter. Skogsmiljön är också avgörande för att upprätthålla det naturliga ekosystemet i regionen och tillhandahåller en lugn och fridfull miljö för besökare.

Vattenområdet i reservatet, som utgör en betydande del av dess totala yta, är likaså viktigt för reservatets ekosystem. Dessa vattenmiljöer ger liv åt flera vattenlevande organismer och bidrar till det övergripande ekologiska välbefinnandet i området.

Pauliströmsåns nedre dalgång erbjuder besökare en möjlighet att uppleva och utforska en del av den typiska skogsmiljön och vattenmiljön i Kalmar län. Dess skapande är ett viktigt steg mot att bevara och skydda Sveriges naturliga miljöer, särskilt i södra delen av landet.