• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Pråmlyckan

Vägbeskrivning

Pråmlyckan är ett nytt naturreservat som skapades av Lomma kommun den 18 juni 2019. Detta naturreservat ligger i Skåne Län och har en storlek på 7 hektar, varav 6 hektar utgör landyta och 3 hektar är skog.

Pråmlyckan är granne med naturreservatet Slättängsdammarna och inom området har naturen återtagit lämningar efter tidigare tegelframställning. Dessa vattenfyllda lertäkter har nu blivit en frodig miljö för växter och djur. Många fåglar, grodor och fladdermöss har hittat sin mat och bostad här.

Förvaltningen av Pråmlyckan ligger i händerna på Lomma kommun och det är ett viktigt projekt för att skydda den biologiska mångfalden i området. Naturreservatet är en populär plats för både lokalbefolkningen och besökare att uppleva den vackra och naturliga miljön i Skåne Län.