• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Prosteköp

Vägbeskrivning

Prosteköp är ett naturreservat beläget i Ljungby kommun i Kronobergs län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län, bildades den 11 januari 2003. Det omfattar en yta av 22 hektar, varav 11 hektar är landyta, 10 hektar är vatten och 7 hektar är skog.

Tillgänglighet och friluftsliv är inte prioriterade i Prosteköp, som i första hand bildats för att skydda värdefulla naturtyper och arter. Här finns bland annat praktfläta, vågig sidenmossa, gammelgranslav och blåmossa.

Prosteköp ligger vid Transjöns östra strand, cirka 3 kilometer väster om Lidhults samhälle. Reservatet är en del av ett större landskap som växlar mellan öppna blöta kärr och moränkullar med naturskog av främst tall. Flera av moränkullarna utgörs av uddar ut i sjön, medan stränderna utgörs av branter och blöta strandkärr.

I Prosteköp finns en anordning för information om naturreservatet, men i övrigt är området avsett att bevaras som en orörd del av naturen. Besökare uppmanas att visa hänsyn till naturen och undvika att störa de värdefulla arter och naturtyper som finns i området.

Prosteköp är ett viktigt inslag i bevarandet av Kronobergs läns biologiska mångfald och en möjlighet för besökare att uppleva en unik del av Sveriges natur.

Information