• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Puoutavare

Vägbeskrivning

Puoutavare är ett naturreservat beläget i kommunerna Gällivare och Överkalix i Norrbottens län. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 1 januari 2010. Med en landyta på 167 hektar, bestående av 116 hektar skog, är Puoutavare ett populärt resmål för naturälskare.

En av de mest imponerande synerna i Puoutavare är de hängande kvistarna från gammelgranarna som sträcker sig ända ner till marken. Lavar hänger också från många av träden. Från toppen av berget Puoutavare, som ligger 405 meter över havet, kan man njuta av en fantastisk utsikt över landskapet. På toppen växer det en gles skog av korta, senvuxna tallar, spetsiga smågranar och en hel del glasbjörk.

Naturreservatet består till största delen av en gammal granskog med insprängda högre tallar. Vissa av dessa tallar är imponerande träd med mycket grov bark, knotiga grenar och platta toppar som har stått där sedan 1600-talet - i över 400 år. Norra delen av området är stenig och brant, med gott om hällmarker och blockrik mark.

Puoutavare är ett viktigt naturområde som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Norrbottens län. Besökare uppmanas att respektera områdets regler och inte störa den känsliga naturen.