• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Råda Stormosse

Vägbeskrivning

Råda Stormosse är ett naturreservat beläget i Värmlands län, i kommunen Hagfors. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 11:e januari 2018. Naturreservatet täcker en yta på 336 hektar, fördelat på 330 hektar landyta och 5 hektar vatten. Dessutom inkluderar det 52 hektar skog.

Råda Stormosse är ett stort mossekomplex och domineras av en excentrisk mosse. Det är en väletablerad gölmosse med nästan 200 gölar. Flera av gölarna är nästan fem meter djupa och når nästan ner till myrens botten. Mossekomplexet består också av en koncentrisk mosse, sumpskog och ett topogent kärr.

Inom Råda Stormosse finns ett rikt fågelliv. Många fågelarter har valt att bosätta sig i området på grund av dess unika miljö. Besökare kan förvänta sig att se fågelarter som exempelvis tranor, småfläckig sumphöna och brushane.

Råda Stormosse är en plats som erbjuder en unik naturupplevelse för besökare. Det är en plats som inte bara är vacker att besöka, utan också viktig för att bevara den biologiska mångfalden i området.