• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Rådasjöns naturreservat

Vägbeskrivning

Rådasjöns naturreservat är ett välbevarat exempel på en västsvensk högreståndsmiljö som skapades som naturreservat den 13:e december 2004. Reservatet ligger i kommunerna Härryda och Mölndal i Västra Götalands Län och förvaltas av Härryda kommun. Med en storlek på 360 hektar består Rådasjöns naturreservat av 169 hektar landyta, 191 hektar vatten och 108 hektar skog.

Naturreservatet är omgivet av ädellövskogar, strandskogar och öppna betesmarker och är en biologiskt och kulturhistoriskt värdefull helhet tillsammans med angränsande Gunnebo slott. I reservatet finns anordningar som information, badplats, parkering och eldstad.

Rådasjöns naturreservat ligger nära tätorterna Mölnlycke och Mölndal och är därför mycket värdefullt för friluftsliv och rekreation. Området erbjuder rika möjligheter till naturupplevelser. Många tar en promenad eller joggingtur i reservatet och förutom badning bedrivs sport- och fritidsfiske, rodd och segling i sjön.

Information
Badplats
Parkering
Eldstad