• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Råhöjden

Vägbeskrivning

Råhöjden är ett naturreservat beläget i Degerfors och Karlskoga kommuner i Örebro län. Det är ett relativt nytt reservat som skapades den 29:e oktober 2015 och är förvaltat av Länsstyrelsen i Örebro län. Reservatet är 28 hektar stort och består helt av landyta, varav 26 hektar är täckta av skog.

Det som framförallt utmärker Råhöjden är dess rika biologiska mångfald. Här finns ett litet berg med gammal skog som genomkorsas av fuktiga myrmarker. Reservatet fungerar som en fristad för en mängd växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens modernt brukade skogar.

Genom att skydda Råhöjden som naturreservat så bevaras en unik del av den svenska naturen för framtida generationer att uppleva och ta del av. När man besöker reservatet kan man upptäcka en stor variation av växt- och djurarter som sällan ses i andra delar av landet. Det är en plats att besöka för den som vill uppleva naturen på nära håll och lära sig mer om den biologiska mångfalden som finns runt omkring oss.