• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Räktjärvsberget

Vägbeskrivning

Räktjärvsberget är ett naturreservat beläget i kommunerna Kalix och Överkalix i Norrbottens län. Reservatet omfattar en yta på 879 hektar, varav 875 hektar utgörs av land och 3 hektar av vatten. Skogen utgör 469 hektar av reservatet. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 15 december 2010.

Räktjärvsberget är ett populärt utflyktsmål för den som vill uppleva en gammal urskog och vandra på hällmarker. Det finns möjlighet att blicka ut över det vackra älvlandskapet från något av bergen. I den gamla skogen finns sällsynta insekter, lavar och fåglar som trivs i den skyddade miljön.

Terrängen på Räktjärvsberget är bitvis krävande och det finns ingen utmärkt stig att följa. Det är viktigt att vara försiktig och ta hänsyn till naturen vid vandring i området. Naturreservatet är en av Norrbottens viktigaste platser för bevarande av biologisk mångfald och är ett viktigt område för forskning och kunskap om den nordliga skogen.