• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rällsälven och Bredsjöbäcken

Vägbeskrivning

I Ljusnarsberg kommun i Örebro län ligger naturreservatet Rällsälven och Bredsjöbäcken. Detta 73 hektar stora reservat förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 21/12/2022. Av dessa 73 hektar består 71 hektar av landyta och 1 hektar av vatten. Här finns också 63 hektar skog.

Det som gör Rällsälven och Bredsjöbäcken så unikt är de två värdefulla vattendragen med omgivande skogar och våtmarker. I detta naturreservat får flera hotade arter en fristad, som flodpärlmussla, öring och kungsfiskare. Här finns också många andra arter av djur och växter som är viktiga för ekosystemet och som får skydd i detta vackra naturreservat.

Naturreservatet är ett viktigt område för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige och är en plats som är väl värd ett besök för alla som är intresserade av naturen.