• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rammdalen

Vägbeskrivning

Rammdalen är ett naturreservat beläget i kommunen Lerum i Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 5 januari 1998. Med en storlek på 28 hektar består Rammdalen av 26 hektar landyta och 1 hektar vatten. Här finns också 24 hektar skog.

Rammdalen utgör en del av kärnan i Risveden, som är ett stort och relativt opåverkat barrskogslandskap. Området präglas av en markant sprickdal som bildar Rammdalen och Rammsjön. Branta bergsstup bidrar till att skapa ett dramatiskt och vildmarksartat landskap.

Här finns flera historiska lämningar, såsom gamla gränsstenar, Skäddas grotta och en förmodad offerkälla. I dalen finns också en flora med flera sällsynta lavar och mossor, många av dem upptagna på Naturvårdsverkets rödlistor. Vid Lerkärr finns gotlandsag och i dalen ormbunksarter som kambräken och kärrbräken. Bland mossorna är skirmossan särskilt framhävd.

Reservatet är också hem för flera sällsynta arter av djurliv och utgör en viktig del av Risvedens kärnområde. Här kan man stöta på tjäder, nötkråka, sparvuggla, pärluggla, fiskgjuse och de flesta hackspettsarterna.

Rammdalen är en viktig naturskatt i Västra Götaland och lockar besökare som söker en genuin upplevelse av vildmark och natur.