• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ramsåshuvud

Vägbeskrivning

Ramsåshuvud är ett naturreservat som ligger i Ljungby kommun i Kronobergs Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 20 januari 2006. Reservatet är 267 hektar stort och består av 69 hektar landyta, 197 hektar vatten och 61 hektar skog. I reservatet finns en badplats, information, parkering och rastplats.

Området består av lövskog, odlingslandskap samt en mängd öar och vattenområden. På våren är Ramsåshuvud ett välbesökt utflyktsmål då det är många som vill njuta av den stora mängden blåsippor som växer här. Reservatet har gott om gamla träd, död ved och hamlade lindar. Det finns även små gräsmarker, brynmiljöer och långa strandzoner att utforska.

Möckeln sänktes på 1850-talet med hela 1,85 meter och den gamla strandlinjen syns tydligt i form av en stenig vall utmed sjön. Ramsåshuvud är ett vackert område med en rik biologisk mångfald och en plats som många besöker för att koppla av och njuta av naturen.