• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ramshytte ängar

Vägbeskrivning

Ramshytte ängar är ett naturreservat beläget i Örebro kommun i Örebro län. Naturreservatet, som förvaltas av Örebro kommun, skapades den 14 februari 2015 och är 20 hektar stort.

Naturreservatet består av en ängsmark med omgivande lövskogar och våtmarker. Området är ett exempel på ett kulturlandskap som var vanligt i Kilsbergen fram till 1800-talet.

På Örebro kommuns webbplats och Naturkartan kan man hitta mer information om naturreservatet Ramshytte ängar.