• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ramsön med Keholmen

Vägbeskrivning

Ramsön med Keholmen är ett naturreservat beläget i Västra Götalands Län, i kommunen Stenungsund. Reservatet skapades den 1 juli 1968 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Ramsön med Keholmen har en total yta på 239 hektar, varav 69 hektar utgörs av landyta, 170 hektar av vatten och 6 hektar av skog.

Reservatet består av två långsmala bergsryggar som är sammanbundna av en sandavlagring. Ön Ramsön har ett unikt och ålderdomligt kulturlandskap som är präglat av odling och kulturinflytande. All mark på lera och sand utnyttjas som åker och betesmark. Områdets gnejsberggrund präglar ön genom sprickor och grunda korsande dalgångar.

För att bevara landskapets skönhetsvärden och dess flora, betas strandängar, hedmarker och ängslyckor av får och nötkreatur. I reservatet finns också anordningar för besökare, såsom utsiktspunkter, dass, informationsskyltar och en eldstad.

Ramsön med Keholmen är ett viktigt naturområde och en viktig livsmiljö för många växt- och djurarter. Reservatet är också en populär destination för besökare som vill uppleva naturens skönhet och njuta av den unika kulturmiljön.