• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ramsvikslandet

Vägbeskrivning

Ramsvikslandet är ett naturreservat beläget i kommunen Sotenäs i Västra Götalands län. Området, som förvaltas av Västkuststiftelsen, skapades den 23 mars 1970 och sträcker sig över en yta på 1935 hektar.

Av denna yta utgör 1193 hektar landyta, 741 hektar vatten och 62 hektar skog. Inom naturreservatet finns anordningar såsom dass, information, parkering samt parkering för rörelsehindrade.

Ramsvikslandet är ett av de mest besökta naturreservaten i länet. Området, som är lättillgängligt, erbjuder fina badplatser vid Haby bukt och på Tryggö. Naturreservatet är känt för sin karga och storslagna skönhet som är karaktäristiskt för ett landskap som präglats av vind, hav och ett intensivt markutnyttjande.

Här finns vidsträckta klippområden som varvas med ljungheder, fukthedar, ängar och lövdungar. Det småskaliga odlingslandskapet, som består av åker, äng och utbetesmark, är typiskt för Bohuskusten.

Ramsvikslandet utgjorde en halvö fram till 1930-talet då Sotenkanalen delvis sprängdes och grävdes. Idag förbinder en svängbro ön med fastlandet och kanalen är en uppskattad inomskärsled för fritidsbåtar.