• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rankemossen

Vägbeskrivning

Rankemossen är ett naturreservat som ligger i kommunen Laxå i Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 8 oktober 2009. Naturreservatet sträcker sig över en yta på 288 hektar, varav 280 hektar är land och 8 hektar är vatten.

Det som utmärker Rankemossen är dess ödebygd och vildmarkskänsla. Här råder tystnad som endast bryts av fåglarnas ensliga rop. Mossen har aldrig dikats ur vilket är ovanligt, och det är en naturtyp som har behållit sitt utseende under tusentals år.

Rankemossen består av 82 hektar skog och är omgiven av några stora skogsklädda fastmarksholmar som avgränsar Stora Rankemossen i norr från Lilla Rankemossen i söder. För att underlätta besökare finns det anordningar som information och parkering i naturreservatet.

Att besöka Rankemossen är ett unikt tillfälle att få uppleva naturen i dess mest genuina form. Här kan man njuta av tystnaden och landskapet som har sett ut på samma sätt i tusentals år.

Information
Parkering