• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Råstasjön

Vägbeskrivning

Reservatet ligger i Solna kommun i Stockholms Län och förvaltas av kommunen själva. Det grundades den 9 februari 2018 och omfattar en yta av 39 hektar. Av denna yta utgör 22 hektar landyta medan resterande 17 hektar består av vatten. Skogen i reservatet uppgår till 13 hektar.

Råstasjön är ett av de mest värdefulla fågelsjöarna i länet och är en livskraftig skrattmåskoloni. Här finns många häckande sjöfågelarter. Reservatet är beläget tätortsnära och är en viktig plats för rekreation och friluftsliv för både bofasta och besökare. Råstasjöns naturreservat är en viktig del av det gröna kulturarvet i Solna kommun och en värdefull tillgång för de som vill uppleva naturen på nära håll.