• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rensättra

Vägbeskrivning

Naturreservatet Rensättra är beläget i kommunen Nacka, i Stockholms Län. Det är ett kommunalt reservat som förvaltas av Nacka kommun och skapades den 5 mars 2021. Reservatet sträcker sig över en yta på 56 hektar, varav 50 hektar utgörs av landyta och 6 hektar av vatten. Inom reservatet finns en skog på 32 hektar.

Rensättra naturreservat är unikt eftersom det är tätortsnära. Här finns möjligheter till vandring genom det öppna odlingslandskapet där man kan se hästar beta. Det går också att ströva längs bäcken som slingrar sig under de majestätiska alarna. Vill man uppleva tystnaden finns det möjlighet att besöka den gamla barrskogen och blicka ut över Stångsjön.

Reservatet är en viktig plats för friluftsliv och rekreation för både lokalbefolkningen och besökare. Det är också en viktig plats för biologisk mångfald och bevarande av natur och kulturhistoria. Rensättra naturreservat är en fantastisk plats att besöka för den som vill uppleva naturen och dess skönhet.