• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Reträtten

Vägbeskrivning

I kommunen Örebro ligger naturreservatet Reträtten, som förvaltas av samma kommun. Reservatet skapades den 15 juli 2010 och består av en landyta på 26 hektar. Av dessa är 23 hektar täckta av skog, medan resten består av öppna bergklackar och blommande ängsmark.

Reträtten utgör en del av förkastningsbranten söder om Örebro och innehåller både lövskog och barrskog. Namnet kommer ifrån en gård som hade sin plats i reservatets södra del under 1800-talet.

För den som vill veta mer om Reträtten finns information att tillgå på Örebro kommuns hemsida, samt på Naturkartan.